skip to Main Content

Produktion av ett enradigt lager med ifyllnadsöppning startar. Det får namnet Volvo.