skip to Main Content

Under 1930-talet expanderar koncernen kraftigt. SKF har 13 fabriker, varav fyra i Sverige, och är världens ledande exportör av kul- och rullager.