skip to Main Content

Under 1970-talet drabbas svensk verkstadsindustri av en djup kris. Fabriker läggs ner och ”urfabriken” i Gamlestaden förlorar sin dominerande ställning.