skip to Main Content

1600 personer är anställda vid fabriken. SKF är med och finansierar ett antal bostadshus i stadsdelen.