skip to Main Content

Äntligen blir det nytt liv ­i
de gamla kullager­fabrikerna

Bostäder   |   Matställen   |   Butiker

Mitt i Gamlestaden, dolt bakom långa tegelfasader, ligger ett fabriksområde som legat öde i många år.

Nu väcker vi den här vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen till liv igen.

De gamla industribyggnaderna fylls med handel, mat och möten. Moderna bostäder gör den nya stadsdelen levande dygnet runt.

Mitt i Gamlestaden, dolt bakom långa tegelfasader, ligger ett fabriksområde som legat öde i många år.

Nu väcker vi den här vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen till liv igen.

De gamla industribyggnaderna fylls med handel, mat och möten. Moderna bostäder gör den nya stadsdelen levande dygnet runt.

Mitt i Gamlestaden, dolt bakom långa tegelfasader, ligger ett fabriksområde som legat öde i många år.

Nu väcker vi den här vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen till liv igen.

De gamla industribyggnaderna fylls med handel, mat och möten. Moderna bostäder gör den nya stadsdelen levande dygnet runt.

Mitt i Gamlestaden, dolt bakom långa tegelfasader, ligger ett fabriksområde som legat öde i många år.

Nu väcker vi den här vackra och kulturhistoriskt intressanta platsen till liv igen.

De gamla industribyggnaderna fylls med handel, mat och möten. Moderna bostäder gör den nya stadsdelen levande dygnet runt.

De mäktiga industrifastigheterna kommer att saneras noga och renoveras varsamt.

Området kring de gamla kullagerfabrikerna har helt rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg. Kollektivtrafik och service finns redan på plats och dessutom blir det en pusselbit som passar bra ihop med allt annat som är på gång i Gamlestaden.

De mäktiga industrifastigheterna kommer att saneras noga och renoveras varsamt.

Området kring de gamla kullagerfabrikerna har helt rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg. Kollektivtrafik och service finns redan på plats och dessutom blir det en pusselbit som passar bra ihop med allt annat som är på gång i Gamlestaden.

De mäktiga industrifastigheterna kommer att saneras noga och renoveras varsamt.

Området kring de gamla kullagerfabrikerna har helt rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg. Kollektivtrafik och service finns redan på plats och dessutom blir det en pusselbit som passar bra ihop med allt annat som är på gång i Gamlestaden.

De mäktiga industrifastigheterna kommer att saneras noga och renoveras varsamt.

Området kring de gamla kullagerfabrikerna har helt rätt förutsättningar för att bli en del av det växande Göteborg. Kollektivtrafik och service finns redan på plats och dessutom blir det en pusselbit som passar bra ihop med allt annat som är på gång i Gamlestaden.

Den genuina industrimiljön blir ett spännande utflyktsmål för både närboende och besökare. Men stadsdelens, liksom ”inbäddade” karaktär, med närhet till både grönska och vatten, gör den också attraktiv för boende.

Vi planerar för bostäder samt en mängd butiker, matställen och verksamheter som ska ge dig en upplevelse du inte möter någon annanstans i Göteborg.

Den genuina industrimiljön blir ett spännande utflyktsmål för både närboende och besökare. Men stadsdelens, liksom ”inbäddade” karaktär, med närhet till både grönska och vatten, gör den också attraktiv för boende.

Vi planerar för bostäder samt en mängd butiker, matställen och verksamheter som ska ge dig en upplevelse du inte möter någon annanstans i Göteborg.

Den genuina industrimiljön blir ett spännande utflyktsmål för både närboende och besökare. Men stadsdelens, liksom ”inbäddade” karaktär, med närhet till både grönska och vatten, gör den också attraktiv för boende.

Vi planerar för bostäder samt en mängd butiker, matställen och verksamheter som ska ge dig en upplevelse du inte möter någon annanstans i Göteborg.

Den genuina industrimiljön blir ett spännande utflyktsmål för både närboende och besökare. Men stadsdelens, liksom ”inbäddade” karaktär, med närhet till både grönska och vatten, gör den också attraktiv för boende.

Vi planerar för bostäder samt en mängd butiker, matställen och verksamheter som ska ge dig en upplevelse du inte möter någon annanstans i Göteborg.

En stadsdel för både boende och besökare
En stadsdel för både boende och besökare
En stadsdel för både boende och besökare
En stadsdel för både boende och besökare

Se filmen som berättar om visionen.

Vi bjöd in ett antal fotografer för att dokumentera de gamla fabriks­lokalerna som de ser ut idag. Se bilder här.

På Gamlestadsgalej 2022 åkte 700 personer genom de gamla fabrikslokalerna. 2023 upprepade vi succén och 2024 bjuder vi in igen.

Tågtur genom fabrikslokalerna under Gamlestadsgalej!

På Gamlestadsgalej den 7 september 2024, kl 10-16 kan du åka tåg genom SKF:s gamla fabrikslokaler, där ingen satt sin fot under många många år. För att få en glimt av det som varit, känna historiens vindslag och lyssna på det som kommer. Tågstation: Hornsgatan, vid SKFs fabriker. Tåget avgår varje kvart, tar ca 10 minuter och är gratis. Hoppas vi ses!

Välkommen in i fabrikslokalerna

På Gamlestadsgalej 2022 åkte runt 700 personer tåg genom SKF:s gamla fabrikslokaler, där ingen satt sin fot under många många år. För att få en glimt av det som varit, känna historiens vindslag och lyssna på det som kommer. Tack till alla som kom och hälsade på!

Välkommen in i fabrikslokalerna

På Gamlestadsgalej 2022 åkte runt 700 personer tåg genom SKF:s gamla fabrikslokaler, där ingen satt sin fot under många många år. För att få en glimt av det som varit, känna historiens vindslag och lyssna på det som kommer. Tack till alla som kom och hälsade på!

Välkommen in i fabrikslokalerna

På Gamlestadsgalej 2022 åkte runt 700 personer tåg genom SKF:s gamla fabrikslokaler, där ingen satt sin fot under många många år. För att få en glimt av det som varit, känna historiens vindslag och lyssna på det som kommer. Tack till alla som kom och hälsade på!

Historien om de gamla kullagerfabrikerna

Sedan starten 1907 har tusentals människor arbetat med att göra kullager här. SKF:s historia är en viktig del av Göteborg. Följ med på en historisk återblick.

1907

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907.

1909

Fabriken vid Artillerigatan i Gamlestaden byggs ut i rask takt för att svara upp mot expansionen.

1913

1600 personer är anställda vid fabriken. SKF är med och finansierar ett antal bostadshus i stadsdelen.

1915

Produktion av ett enradigt lager med ifyllnadsöppning startar. Det får namnet Volvo.

1930-talet

Under 1930-talet expanderar koncernen kraftigt. SKF har 13 fabriker, varav fyra i Sverige, och är världens ledande exportör av kul- och rullager.

1937

SKF startar en yrkesskola vid fabriken i Göteborg.

Efter kriget

Efter kriget är den svenska verkstadsindustrin oförstörd. Men det är brist på arbetskraft. Därför rekryteras arbetare från främst södra Europa.

1940- och 50-talen

Under 1940- och 50-talen är SKF en av Göteborgs största arbetsplatser.

1967

SKF:s globala huvudkvarter förläggs till Gamlestaden.

1970-talet

Under 1970-talet drabbas svensk verkstadsindustri av en djup kris. Fabriker läggs ner och ”urfabriken” i Gamlestaden förlorar sin dominerande ställning.

1976

Moderbolaget byter namn från Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken till Aktiebolaget SKF.

2019

Stena Fastigheter förvärvar SKF:s historiska område.

2020

Under sommaren flyttar SKF ut från sitt klassiska huvudkontor till det nya huvudkontoret Götaholm, beläget bara en liten bit bort.

2021

En konkret plan tar form för hur de slumrande kullagerfabrikerna kan få nytt liv.

Historien om de gamla kullagerfabrikerna

Sedan starten 1907 har tusentals människor arbetat med att göra kullager här. SKF:s historia är en viktig del av Göteborg. Följ med på en historisk återblick.

1907

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907.

1909

Fabriken vid Artillerigatan i Gamlestaden byggs ut i rask takt för att svara upp mot expansionen.

1913

1600 personer är anställda vid fabriken. SKF är med och finansierar ett antal bostadshus i stadsdelen.

1915

Produktion av ett enradigt lager med ifyllnadsöppning startar. Det får namnet Volvo.

1930-talet

Under 1930-talet expanderar koncernen kraftigt. SKF har 13 fabriker, varav fyra i Sverige, och är världens ledande exportör av kul- och rullager.

1937

SKF startar en yrkesskola vid fabriken i Göteborg.

Efter kriget

Efter kriget är den svenska verkstadsindustrin oförstörd. Men det är brist på arbetskraft. Därför rekryteras arbetare från främst södra Europa.

1940- och 50-talen

Under 1940- och 50-talen är SKF en av Göteborgs största arbetsplatser.

1967

SKF:s globala huvudkvarter förläggs till Gamlestaden.

1970-talet

Under 1970-talet drabbas svensk verkstadsindustri av en djup kris. Fabriker läggs ner och ”urfabriken” i Gamlestaden förlorar sin dominerande ställning.

1976

Moderbolaget byter namn från Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken till Aktiebolaget SKF.

2019

Stena Fastigheter förvärvar SKF:s historiska område.

2020

Under sommaren flyttar SKF ut från sitt klassiska huvudkontor till det nya huvudkontoret Götaholm, beläget bara en liten bit bort.

2021

En konkret plan tar form för hur de slumrande kullagerfabrikerna kan få nytt liv.

Historien om de gamla kullagerfabrikerna

Sedan starten 1907 har tusentals människor arbetat med att göra kullager här. SKF:s historia är en viktig del av Göteborg. Följ med på en historisk återblick.

1907

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907.

1909

Fabriken vid Artillerigatan i Gamlestaden byggs ut i rask takt för att svara upp mot expansionen.

1913

1600 personer är anställda vid fabriken. SKF är med och finansierar ett antal bostadshus i stadsdelen.

1915

Produktion av ett enradigt lager med ifyllnadsöppning startar. Det får namnet Volvo.

1930-talet

Under 1930-talet expanderar koncernen kraftigt. SKF har 13 fabriker, varav fyra i Sverige, och är världens ledande exportör av kul- och rullager.

1937

SKF startar en yrkesskola vid fabriken i Göteborg.

Efter kriget

Efter kriget är den svenska verkstadsindustrin oförstörd. Men det är brist på arbetskraft. Därför rekryteras arbetare från främst södra Europa.

1940- och 50-talen

Under 1940- och 50-talen är SKF en av Göteborgs största arbetsplatser.

1967

SKF:s globala huvudkvarter förläggs till Gamlestaden.

1970-talet

Under 1970-talet drabbas svensk verkstadsindustri av en djup kris. Fabriker läggs ner och ”urfabriken” i Gamlestaden förlorar sin dominerande ställning.

1976

Moderbolaget byter namn från Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken till Aktiebolaget SKF.

2019

Stena Fastigheter förvärvar SKF:s historiska område.

2020

Under sommaren flyttar SKF ut från sitt klassiska huvudkontor till det nya huvudkontoret Götaholm, beläget bara en liten bit bort.

2021

En konkret plan tar form för hur de slumrande kullagerfabrikerna kan få nytt liv.

Historien om de gamla kullagerfabrikerna

Sedan starten 1907 har tusentals människor arbetat med att göra kullager här. SKF:s historia är en viktig del av Göteborg. Följ med på en historisk återblick.

1907

Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken grundas den 16 februari 1907.

1909

Fabriken vid Artillerigatan i Gamlestaden byggs ut i rask takt för att svara upp mot expansionen.

1913

1600 personer är anställda vid fabriken. SKF är med och finansierar ett antal bostadshus i stadsdelen.

1915

Produktion av ett enradigt lager med ifyllnadsöppning startar. Det får namnet Volvo.

1930-talet

Under 1930-talet expanderar koncernen kraftigt. SKF har 13 fabriker, varav fyra i Sverige, och är världens ledande exportör av kul- och rullager.

1937

SKF startar en yrkesskola vid fabriken i Göteborg.

Efter kriget

Efter kriget är den svenska verkstadsindustrin oförstörd. Men det är brist på arbetskraft. Därför rekryteras arbetare från främst södra Europa.

1940- och 50-talen

Under 1940- och 50-talen är SKF en av Göteborgs största arbetsplatser.

1967

SKF:s globala huvudkvarter förläggs till Gamlestaden.

1970-talet

Under 1970-talet drabbas svensk verkstadsindustri av en djup kris. Fabriker läggs ner och ”urfabriken” i Gamlestaden förlorar sin dominerande ställning.

1976

Moderbolaget byter namn från Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken till Aktiebolaget SKF.

2019

Stena Fastigheter förvärvar SKF:s historiska område.

2020

Under sommaren flyttar SKF ut från sitt klassiska huvudkontor till det nya huvudkontoret Götaholm, beläget bara en liten bit bort.

2021

En konkret plan tar form för hur de slumrande kullagerfabrikerna kan få nytt liv.

Arkitekter med känsla för gamla industribyggnader

Londonbyrån Bell Philips Architects ligger bakom den övergripande visionen för området. De har lång erfarenhet av att ge gamla industriområden nytt och spännande liv.

Göteborgsarkitekterna Liljewall arkitekter vidareutvecklar visionen och säkerställer att arkitekturen är förankrad i nationella normer.

Arkitekter med känsla för gamla industribyggnader

Londonbyrån Bell Philips Architects ligger bakom den övergripande visionen för området. De har lång erfarenhet av att ge gamla industriområden nytt och spännande liv.

Göteborgsarkitekterna Liljewall arkitekter vidareutvecklar visionen och säkerställer att arkitekturen är förankrad i nationella normer.

Arkitekter med känsla för gamla industri­byggnader

Londonbyrån Bell Philips Architects ligger bakom den övergripande visionen för området. De har lång erfarenhet av att ge gamla industriområden nytt och spännande liv.

Göteborgsarkitekterna Liljewall arkitekter vidareutvecklar visionen och säkerställer att arkitekturen är förankrad i nationella normer.

Arkitekter med känsla för gamla industri­byggnader

Londonbyrån Bell Philips Architects ligger bakom den övergripande visionen för området. De har lång erfarenhet av att ge gamla industriområden nytt och spännande liv.

Göteborgsarkitekterna Liljewall arkitekter vidareutvecklar visionen och säkerställer att arkitekturen är förankrad i nationella normer.

Vill du veta mer om utvecklingen av de gamla kullagerfabrikerna?

Bodil Löfmark
fastighetsutvecklingschef
bodil.lofmark@stena.com, 010-167 50 23

Rozana Eriksson Yevno
kommersiell uthyrning lokaler
rozana.yevno@stena.com, 010-167 51 73

Eva Thulin
kommersiell uthyrning handel
eva.thulin@stena.com, 010-167 45 66

 

 

Till Stena Fastigheters projektsida.